2 نظر

  • عباسعلی صلواتی گفت:

    با سلام و صلوات ؛خدارا شکر که متعهدین وکار شناسان و علمای دین علم را کنز نمی کنند وجهت استفاده همه عرضه می کنند و بساط علم چون امام صادق علیه السلام دنیدار و دهری از آن استفاده برند و حض کنند که:.
    پای استد لالیون رو بین بود **پایروبین بس باتمکین بود
    ماتر یالیست و دهری را راهست که از سفره خدا جویان بهره ورند